POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A IFMA SA

Ultima actualizare ianuarie 2021

REZUMATUL POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE

 1. CINE SUNTEM? Suntem IFMA S.A. și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în calitate de responsabili de prelucrare. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de modul de utilizare și protejare a datelor dvs.
 2. PENTRU CE UTILIZĂM DATELE DVS.? Vom folosi datele dvs. (furnizate online sau prin alte mijloace), printre alte scopuri, pentru a vă răspunde la întrebări, neclarităţi și sugestii.
 3. DE CE LE FOLOSIM? Avem dreptul de a prelucra datele dvs. deoarece avem un interes legitim să răspundem solicitărilor, întrebărilor dvs. și să vă rezolvăm neclarităţile și sugestiile.
 4. CUI COMUNICĂM DATELE DVS.? Vom comunica datele dvs. furnizorilor de servicii care ne ajută sau ne sprijină, indiferent dacă sunt companii aparţinând grupului MP sau colaboratori externi cu care am ajuns la un acord indiferent dacă sunt situate în interiorul sau în afara Uniunii Europene.
 5. DREPTURILE DVS. Aveți dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dvs. personale, precum și de a limita prelucrarea acestora. În unele cazuri, aveți și alte drepturi, de exemplu, să vă opuneți utilizării sau portării datelor dvs. de către noi, precum și să vă retrageți consimțământul, așa cum explicăm în detaliu mai jos.

Vă invităm să citiți în întregime următoarea Politică de Confidențialitate pentru a înțelege în detaliu utilizarea datelor dvs. personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE…

 • In această Politică de Confidențialitate veţi găsi toate informațiile relevante care se aplică utilizării de date personale aparţinând clienților, furnizorilor și utilizatorilor noştri, indiferent de canalul sau mijlocul (cum ar fi online, telefonic, reţele sociale sau prin e-mail) pe care îl utilizați pentru a interacționa cu noi.
 • Suntem transparenți privind ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le desfășurăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs.:
  • Vă punem la dispoziție în mod permanent toate informațiile din această Politică de Confidențialitate pe care o puteți consulta atunci când considerați oportun și, de asemenea,
 • Câteva denumiri pe care le vom folosi în această Politică de Confidențialitate:

Când vorbim despre Platforma noastră, ne vom referi, în general, la oricare dintre canalele sau mediile digitale sau de utilizare reală pe care le-ați folosit pentru a interacționa cu noi.

Când vorbim despre Utilizator, ne vom referi la orice persoană (cu vârsta peste 16 ani) care accesează această pagină web și cu capacitate juridică suficientă pentru a acorda consimțământul în legătură cu serviciile MP.

 • Prin accesarea acestei pagini web, utilizatorul acceptă în mod expres toate clauzele acesteia informare legală, ale acestei politici de confidențialitate și a Politicii privind cookie-urile, precum și toate acele condiții speciale colectate pentru utilizarea anumitor servicii. În cazul neacceptării oricăreia dintre clauzele menționate, Utilizatorul nu trebuie să acceseze această pagină web.

1.CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. este:

 • IFMA S.A.
  • Adresa poștală: Șos. Giulești nr. 6-8, sect. 6, cod poștal 060274

Cu alte cuvinte, MP (în continuare, „Noi”), este Responsabilul  de prelucrare. Acest lucru înseamnă că ne ocupăm de prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale.

2.CU CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să vă bucurați în orice moment, va trebui să prelucrăm unele date, care, în general, vor fi, după caz, următoarele:

 • datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și piața de pe care interacționați cu noi și  datele de contact etc.);
 • informații tranzacționale (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați despre comenzile dvs., ofertele de preţ solicitate, starea instalaţiilor, asistență tehnică, facturi etc.);
 • date de conexiune și navigare.

Amintiți-vă că, atunci când vă cerem să completați datele dvs. personale pentru a vă oferi acces la orice funcţionalitate sau serviciu MP, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt date de care avem nevoie pentru a presta serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea în cauză. Rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu vă puteți bucura de aceste servicii sau funcționalități.

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Contact Scop
1. Pentru a răspunde cererilor sau solicitărilor pe care le realizaţi prin intermediul serviciului Relații cu clienții Prelucrăm doar datele personale pe care ni le-ați furnizat în formular sau pentru care autorizaţi accesul, care sunt strict necesare pentru a gestiona sau rezolva cererea sau petiţia dvs.
2. Pentru a răspunde cererilor sau solicitărilor realizate prin intermediul canalului nostru „Cerere de ofertă” Prelucrăm doar datele personale pe care ni le-ați furnizat în formular sau pentru care autorizaţi accesul, care sunt strict necesare pentru a gestiona sau rezolva cererea sau petiția dvs.
3. Pentru a răspunde cererilor sau solicitările realizate prin intermediul e-mail-ului Prelucrăm doar datele personale pe care ni le-ați furnizat în formular sau pentru care autorizaţi accesul, care sunt strict necesare pentru a gestiona sau rezolva ceea ce este indicat în comunicarea dvs.
4. Pentru a răspunde cererilor sau solicitărilor realizate prin intermediul rețelelor sociale Prelucrăm doar datele personale pe care ni le-ați furnizat în formular sau pentru care autorizaţi accesul, care sunt strict necesare pentru a gestiona contactele în rețelele sociale.

 

3.CARE ESTE LEGITIMITATEA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Baza legală care ne permite să prelucrăm datele dvs. personale depinde, de asemenea, de scopul pentru care le prelucrăm, așa cum se explică în tabelul următor:

Contact Legitimitate
. Relaţii cu clienţii

· E-mail-uri

· Cerere de oferte”

· Reţele sociale

Când ne contactați, considerăm că aţi acordat în mod liber consimțământul pentru a răspunde cererii dvs., precum și existența unui interes legitim pentru a răspunde solicitărilor sau întrebărilor adresate prin diferitele mijloace de contact existente. Înțelegem că prelucrarea acestor date este, de asemenea, benefică pentru dvs., deoarece ne permite să vă ajutăm în mod adecvat și să vă răspundem întrebărilor adresate.

Când ne contactați, în special, pentru gestionarea incidentelor legate de produsul / serviciul companiei noastre IFMA, S.A., prelucrarea este necesară pentru încheierea contractului de vânzare.

Atunci când întrebările dvs. sunt legate de exercitarea drepturilor despre care vă informăm mai jos sau de reclamații legate de produsele sau serviciile IFMA, S.A., ceea ce ne legitimează să prelucrăm datele dvs. este respectarea obligațiilor legale din partea noastră.

 

 

 

4.PENTRU CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS.?

Perioada de retenţie a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucrăm, după cum se explică mai jos:

Contact Perioada de retenţie
1. Relaţii cu clienţii Vom prelucra și păstra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a răspunde comunicării dvs., pe perioada relației contractuale sau pentru perioada necesară pentru respectarea obligațiilor legale.
2. Cerere de oferte Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate și păstrate pentru perioada gestionării cererii de ofertă solicitate, pe perioada relației contractuale sau precontractuale sau pentru perioada necesară pentru respectarea obligațiilor legale.
3. E-mail Vom prelucra și păstra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a răspunde comunicării dvs., pe perioada relației contractuale sau pentru perioada necesară pentru respectarea obligațiilor legale.
4. Reţele sociale Vom prelucra și păstra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a răspunde comunicării dvs., pe perioada relației contractuale sau pentru perioada necesară pentru respectarea obligațiilor legale.

Indiferent dacă prelucrăm datele dvs. pentru perioada strict necesară pentru îndeplinirea scopului corespunzător, ulterior le vom păstra în mod corespunzător stocate și protejate pentru perioada în care pot apărea responsabilități care decurg din prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile sunt prescrise în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.

5.VOM DISTRIBUI DATELE DVS. UNOR TERȚE PĂRŢI?

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de Confidențialitate, este necesar să oferim acces la datele dvs. personale entităților din Grupul MP și terțelor părți care ne sprijină în serviciile pe care vi le oferim și anume:

 • furnizori de servicii tehnologice,
 • furnizori de servicii legate de Relații cu clienți.

6.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE FURNIZAŢI DATELE DVS.?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să vă garantăm exercitarea drepturilor dumneavoastră. Le puteți exercita fără nici un cost prin expedierea unui e-mail la adresa noastră protecciondedatos@mpcorporacion.com , indicând pur și simplu motivul cererii dvs. și dreptul pe care doriți să-l exercitați. În cazul în care considerăm necesar pentru a vă identifica, putem solicita o copie a unui document care să dovedească identitatea dumneavoastră.

În special, indiferent de scopul sau temeiul juridic în temeiul căruia prelucrăm datele dvs., aveți dreptul să:

 • Ne solicitaţi acces la datele care vă aparţin de care dispunem.
 • Ne solicitaţi să rectificăm datele de care dispunem deja. În orice caz, rețineți că, furnizându-ne în mod activ datele personale prin orice mijloace, garantaţi că acestea sunt adevărate, complete, precise și exacte și sunteți de acord să ne anunțați cu privire la orice schimbare sau modificare a acestora. Orice pierdere sau daună cauzată Platformei sau persoanei responsabile pentru Platformă sau oricărei terțe părți din cauza comunicării de informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va fi exclusiv responsabilitatea utilizatorului. Vă rugăm să rețineți că trebuie să ne furnizați numai datele dvs. personale, nu și cele ale unor terți.
 • Ne solicitaţi să ştergem datele dvs. în măsura în care nu mai sunt necesare în scopul pentru care trebuie să le prelucrăm așa cum v-am informat mai sus sau nu mai avem legitimitatea pentru a face acest lucru.
 • Ne solicitaţi să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, ne puteți cere să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le păstrăm dincolo de perioada necesară, atunci când aveţi nevoie.
 • Ne solicitaţi portabilitatea datelor atunci când au fost furnizate într-un mod automat, ceea ce înseamnă că Utilizatorul va avea dreptul să primească datele personale proprii, pe care le-a furnizat către MP, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care pot fi citite în mod automat, și să le transmită unui alt operator de date fără a fi împiedicat de către operatorul căruia le-a furnizat.
 • Dreptul de a retrage consimțământul: Utilizatorul va avea dreptul să își retragă consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ prealabil retragerii acestuia. Va fi la fel de ușor să vă retrageți sau să acordaţi consimțământul.

Suplimentar, când prelucrarea datelor dvs. se bazează pe interesul nostru legitim, sau este necesar pentru îndeplinirea unei misiuni desfășurate în interes public, veți avea, de asemenea, dreptul să vă opuneţi  prelucrării datelor dumneavoastră.

În cele din urmă, vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o reclamaţie în faţa autorității de supraveghere privind protecția datelor relevante.

7.CUM VĂ PROTEJĂM DREPTURILE?

Securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale

Ne-am angajat să păstrăm în siguranță datele dvs. personale și am implementat politici, reguli și măsuri tehnice de securitate adecvate pentru a vă proteja informațiile personale de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare, divulgare, modificare neautorizată, distrugere ilegală sau pierdere accidentală.

Toți angajații noștri, colaboratorii, consultanții și operatorii de date (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru în scopurile indicate mai sus) care au acces la datele dvs. sau sunt legate de prelucrarea acestora sunt obligați să respecte confidențialitatea acestora.

8.LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI WEB. REŢELE SOCIALE.

Această Politică de Confidențialitate se aplică numai paginilor web proprii și nu paginilor web ale unor terțe părți. Este posibil să oferim link-uri către alte pagini web care considerăm că vă pot interesa. Cu toate acestea, datorită naturii internetului, nu putem garanta criteriile de confidențialitate ale acestor pagini web și nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul altor pagini web cu excepţia paginilor web proprii.

Această Politică de Confidențialitate nu se aplică niciunei pagini care nu aparţine MP, chiar dacă există un link către aceasta pe pagina noastră. Când vă conectați la link-uri aparţinând altor pagini web, trebuie să aveți grijă și să le revizuiți politicile de confidențialitate.

9.MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

MP poate modifica informațiile conținute în această Politică de Confidențialitate atunci când consideră că este oportun. În orice caz, vă sugerăm să revizuiți periodic această Politică de Confidențialitate în cazul în care există modificări minore sau introducem orice îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că o veți găsi întotdeauna ca un punct permanent de informare pe pagina noastră.

10.INFORMAŢII DESPRE COOKIE-URI

Folosim cookie-uri și dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe Platformă, pentru a afla cum interacționați cu MP și, în anumite cazuri, pentru a vă putea prezenta publicitate pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. Vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile pentru a afla mai multe despre cookie-urile și dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora și alte informații de interes.

Prin accesarea acestei pagini web, utilizatorul acceptă în mod expres toate clauzele acesteia informare legală, ale acestei politici de confidențialitate și a politicii privind cookie-urile, precum și toate acele condiții speciale colectate pentru utilizarea anumitor servicii. În cazul neacceptării oricăreia dintre clauzele menționate, Utilizatorul nu trebuie să acceseze această pagină web.