Prezența unui ascensor într-un bloc de locuințe este un aspect foarte important, mai ales dacă imobilul este dispus pe mai multe etaje. Cu toate acestea, întotdeauna vor exista câteva persoane care nu vor avea nevoie să folosească liftul.

Desigur, nu ne referim la cei care vor să urce pe scări pentru a face mai multă mișcare, ci este vorba despre locatarii de la parter. Adesea apar nemulțumiri din parte acestora cu privire la costurile pe care trebuie să le suporte când vine vorba de mentenanța și consumul ascensorului.

Acest aspect a fost reglementat din punct de vedere legal și publicat în Monitorul Oficial sub forma Legii 196/2018. Cu toate acestea, decizia scutirii de la plată trebuie luată în urma unei adunări generale a asociației de locatari, neputând fi aplicată automat.

Costurile privind liftul unui imobil sunt de două feluri: cheltuielile pentru energia electrică consumată de ascensor și cele necesare pentru întreținerea și reparațiile acestuia.

Costuri pentru energia electrică a liftului

Acest tip de cheltuieli se calculează în funcție de numărul total de locatari din imobil. Prin hotărârea majorității proprietarilor din bloc, pot fi scutiți de la plata cheltuielilor privind funcționarea liftului următoarele categorii de persoane:

  • Locuitorii de la demisol;
  • Locuitorii de la subsol;
  • Locuitorii de la parter;
  • Locuitorii de la mezanin;
  • Locuitorii de la etajul 1 (în situațiile în care blocul nu are mezanin).

Pentru ca decizia să fie conformă din punct de vedere legal, este nevoie ca persoanele din apartamentele situate în cazurile enumerate mai sus să înainteze o cerere scrisă asociației de locatari.

De asemenea, există situații în care blocul este prevăzut cu spații comune la etajele superioare (băi, spălătorii, uscătorii). În aceste cazuri, persoanele care locuiesc în parțile inferioare ale clădirii pot fi scutite de la plata funcționării ascensorului chiar dacă îl folosesc ocazional pentru a ajunge în locurile respective. Pentru acest lucru este nevoie de asumarea unui angajament personal scris, realizat tot în baza unei cereri adresate adunării generale a locatarilor.

Factura aferenta consumului de energie electrică pe care o primește asociația de locatari a unui bloc în care există lift, dar nu este prevăzut cu centrală proprie, se poate împărți în două categorii:

  1. Pentru funcționarea ascensorului se alocă, de regulă, 75 – 80% din totalul sumei înscrise pe factură;
  2. Pentru spațiile comune se alocă, de regulă, 20 – 25% din totalul sumei înscrise pe factură.

La totalul acestor sume se împarte numărul de persoane care locuiesc în bloc pentru achitarea facturii aferente spațiilor comune (iluminatul scării sau alte instalații electrice de mici dimensiuni). Pentru cheltuielile necesare cu funcționarea liftului, procentul de 75 – 80% din sumă se va împărți la totalul persoanelor din imobil, cu excepția celor de la parter, demisol etc. (în funcție de decizia stabilită anterior) în urma votului majoritar).

Costuri pentru mentenanța ascensorului

Repartizarea cheltuielilor pentru întreținerea lunară cu privire la mentenanța și reparațiile ascensorului se face de către toți proprietarii. Valoarea facturii emise de societatea care întreține sau repară liftul se împarte proporțional cu cota-parte de proprietate din spațiul comun fiecărui locatar.

Aceasta este înscrisă în acordul de asociere al asociației de proprietari și calculată în funcție de suprafața utilă a apartamentului.

Legislația prevede că de la costurile pentru mentenanța liftului nu este scutit nicio persoană care locuiește în bloc, indiferent de etajul pe care este poziționat apartamentul său. De asemenea, întreținerea lunară a ascensorului este obligatorie indiferent dacă ascensorul este utilizat sau nu.

Toți locatarii trebuie să ia parte la plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile liftului, pentru că acestea reprezintă obligații ale proprietarilor față de proprietatea comună. Conform actelor de proprietate și a documentelor asociației de proprietari, ascensorul reprezintă un bun mutual.

De asemenea, persoanele care produc pagube asupra ascensorului trebuie identificate și reclamate printr-un înscris sub semnătură către conducerea asociației. Neutilizarea corespunzătoare a liftului presupune și nerespectarea condițiilor menționate pe ușile sau în cabina ascensorului.

Pagubele care au fost produse urmează să fie achitate de persoana responsabilă, în urma încheierii unui proces-verbal de constatare. Acesteia i se va impune la plată contravaloarea reparației fie inclusă eșalonat în cuantumul întreținerii lunare, fie integral.

Liftul reprezintă un bun comun în cadrul unui bloc care se va dovedi util pentru majoritatea locuitorilor acestuia. Pentru o bună funcționare și pentru evitarea deteriorării acestuia în timp, este recomandat să se efectueze verificări constante.

De asemenea, dacă este vorba despre un imobil vechi, modernizarea ascensorului poate fi o soluție de luat în considerare. Investiția se va amortiza în timp prin reducerea cheltuielilor lunare aferente funcționării și întreținerii acestuia.