Revizia ascensoarelor. Ce presupune și cât de des trebuie realizată

 

Ascensoarele și-au dovedit utilitatea încă de la inventarea lor, în 1857, iar acum sunt nelipsite din clădirile de locuințe sau de birouri mai înalte de 3-4 etaje. În prezent există două tipuri principale de lifturi – electrice și hidraulice, însă încep să fie tot mai folosite și ascensoarele inteligente, conectate la internet, care pot fi verificate și controlate prin intermediul unei aplicații. Însă chiar dacă acum lifturile sunt moderne și mult mai sigure decât erau în trecut, ele trebuie verificate și reparate periodic.

Astfel, firmele de specialitate, cum este MP IFMA, asigură servicii de mentenanță și revizie a lifturilor, conform legii. Un ascensor care nu este verificat periodic de către specialiști nu mai poate circula în siguranță, prin urmare el trebuie să fie scos din funcțiune și mai primește certificare ISCIR.

Pe lângă lucrările de reparație care se fac ori de câte ori este necesar, un ascensor de persoane sau de mărfuri trebuie să fie supus în fiecare an și unei revizii generale. Revizia este o activitate prin care specialiștii verifică, reglează și înlocuiesc toate piesele necesare, ca să asigure astfel buna funcționare a liftului.

Procedura de revizie a unui ascensor este reglementată legal, prin PRESCRIPŢIA TEHNICĂ din 27 iulie 2010 pentru ascensoare electrice şi hidraulice (de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară) – PT R 2-2010 – emisă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri și publicată în Monitorul Oficial nr. 634 bis din 9 septembrie 2010.


Ce presupune revizia generală a unui ascensor

Revizia generală trebuie să fie realizată numai de către o firmă specializată și autorizată ISCIR. În urma reviziei, se întocmește un proces-verbal de verificare tehnică și se afișează pe cabina liftului, într-un loc vizibil, o etichetă autocolantă unde este precizată data la care trebuie efectuată următoarea revizie.

Această etichetă se va lipi în interiorul cabinei, pe ușa de palier de la parter și la avizierul asociației de proprietari. În acest fel, locatarii pot verifica oricând dacă ascensorul din clădire funcționează în condiții de siguranță. Eticheta reprezintă și dovada autorizării funcționării liftului. Autorizația de funcționare este valabilă cel mult 3 ani, dar revizia generală ar trebui să fie efectuată anual. Data la care a fost realizată revizia generală va fi consemnată și în cartea tehnică a liftului.

Revizia generală presupune verificarea ascensorului și repararea defecțiunilor care au fost constatate, dar nu au fost rezolvate în cadrul lucrărilor de întreținere. O revizie generală include cel puțin următoarele proceduri:

  • demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat: roată melcată, a lagărelor şi a rulmentului axial al reductorului
  • spălarea lagărelor motorului electric şi schimbarea uleiului
  • spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt
  • verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului
  • demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionării acestora
  • demontarea roţii de fricţiune, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.

O revizie completă include însă mai multe operațiuni:

a) curăţarea ascensorului
b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul
c) verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere
d) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere
e) verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi a fixării acestora
f) verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora
g) verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului
h) verificarea elementelor de prindere a cabinei şi contragreutăţii
i) verificarea strângerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor
j) verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă
k) verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi semnalizare
l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
m) verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni
n) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune
o) verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul
p) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune
q) verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului.

În cazul ascensoarelor fără marcaj de conformitate, revizia generală trebuie să fie efectuată obligatoriu la 6 luni sau la cel mult 2 ani. De asemenea, dacă un lift a fost oprit mai mult de 90 de zile, acesta poate fi repus în funcțiune numai după o revizie generală.

Cine este autorizat să realizeze o revizie a ascensoarelor

Potrivit prevederilor prescripției tehnice PT R 2 – 2010, toate lucrările de întreținere, revizie și reparare a unui ascensor pot fi efectuate numai de către persoane juridice autorizate ISCIR și care sunt înscrise în registrul ISCIR. De reținut însă un aspect important: reparațiile care sunt efectuate de către compania care a montat ascensorul nu au nevoie de autorizare ISCIR.

Desigur, există și unele proceduri de întreținere care nu trebuie să fie realizate de persoane autorizate. Acestea se referă la operațiunile de curățare a cabinei ascensorului și curățarea exterioară a puțului de lift, atunci când acest lucru este necesar. Pentru celelalte însă este nevoie de personal specializat.